Гаранционни условия

2  ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

 • Гаранцията върху хардуерните продукти покрива дефекти в материалите и/или производствени дефекти. Гаранция покрива труда и евентуалната замяна с функционално еквивалентни компоненти.
 • Замяна на дефектирал модул с конструктивно и/или функционално превъзхождащ компонент става след доплащане определено от EZON.BG
 • Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна, такава се извършва след установяване на невъзможност за отремонтиране /по преценка на EZON.BG/.
 • Първоначалният гаранционен срок се запазва независимо от това дали модулите са били ремонтирани или заменени.

 • Отстраняването на дефект се извършва в срок от 30 календарни дни.
 • При продажба на компоненти,отговорността за правилния монтаж и инсталация се поемат от клиента.
 • Гаранционният период тече от датата на издаване на гаранционната карта.
 • Гаранционният срок е указан вгаранционната карта. Ако в документацията съпровождаща оборудването или софтуерния пакет има клаузи, които по един или друг начин ограничават гаранцията или отговорността на производителя, тези ограничения се считат за част от гаранционните условия на EZON.BG.
 • Всички тестове и ремонти на рекламираните устройства се извършват в сервиза на фирмата, освен ако не е договорено друго.
 • Транспортните разходи до и от сервиза на фирмата са за сметка на клиента, освен ако не е договорено друго. EZON.BG не поема вина за евентуално унищожаване на информация, загуба на печалба или последвали загуби и щети.
 • Представянето на оригинална гаранционна карта с видима дата и сериен номер е необходимо условие за уважаване на гаранцията. За рекламация се приемат устройства в оригинална кутия, пълна окомплектовка, описание на дефекта и условията на експлоатация.

EZON.BG - всички права запазени.  тел: 0892 / 233 / 888 ,  Email: sales@ezon.bg

Контакти с нас

 • Плащане при доставка.
 • 2 години гаранция.
 • 14 дни право на връщане!
 • ezon.bg
 • 0892 / 233 / 888
 • sales@ezon.bg

Live Theme Editor

Those Images in folder YOURTHEME/img/patterns/

Those Images in folder YOURTHEME/img/patterns/

Those Images in folder YOURTHEME/img/patterns/

Those Images in folder YOURTHEME/img/patterns/